Bruk av løsningen

Problemer med editoren/tekstredigeringsverktøyet i arkivplan (InternetExplorer)
Internet Explorer versjon 9-11 kan ha problemer med at editoren/tekstredigeringsverktøyet ikke fungerer. Intil det foreligger en permanent løsning på dette ...
Mon, 11 Mar, 2019 at 12:58 PM
Jeg ser en node i admin-grensesnittet, men den er ikke synlig utad/Jeg ser noden, min kollega ser den ikke
Dersom en skjult vil den ikke være synlig utad. Enkelte skjulte noder vil likevel kunne være synlige for innloggede brukere med tilstrekkelige rettigheter. ...
Mon, 11 Mar, 2019 at 1:00 PM
Jeg prøver å gjøre en node synlig, men den dukker ikke opp
Dersom en node er skjult av overordnet (dvs. at folderen den ligger i - eller en folder lenger nede i strukturen - er skjult) vil ikke enkeltnoden kunne gj...
Mon, 11 Mar, 2019 at 1:00 PM
Jeg har bestilt en PDF, men mottar ingen e-post
Start med å sjekke spamfilteret ditt. Dersom mailen med PDF-eksporten ikke ligger der kan du høre med din IT-avdeling om e-posten kan ha blitt stoppet og la...
Mon, 11 Mar, 2019 at 1:01 PM
Jeg har bestilt en PDF, men får en e-post om at noe gikk galt.
Vanligvis skyldes dette et bilde med feil format e.l. Prøv å eksportere bare enkeltdeler av planen til du finner ut hvilken del som gir feilmelding, og bytt...
Mon, 11 Mar, 2019 at 1:01 PM
Jeg får ikke lagret noden jeg redigerer
Feilmeldinga "Deler av den innlagte informasjonen er lagret" og "Node XXXXX finnes ikke" kommer opp øverst på skjermen. Dette skyldes a...
Mon, 11 Mar, 2019 at 1:02 PM
Jeg har opprettet en <mappe/dokument/etc>, men etter at jeg lagret den forsvant den fra lista
Dersom du trykker på "Lagre utkast" vil ikke noden du lagret vises i listene. Den er lagret som et utkast, og disse er kun tilgjengelig fra listen...
Mon, 11 Mar, 2019 at 1:03 PM
Vi mottar ikke varslinger om rutiner
Sjekk at det ikke ligger inne ugyldige tegn i e-post feltet på den aktuelle rutinen. Det er mulig å sende varsel til flere. I så fall må e-postadresser sepa...
Mon, 11 Mar, 2019 at 1:04 PM