Appendix D: Bestandsoversikt

Web-applikasjonen
Web-applikasjonen brukes til å se på, legge inn og endre data. Den finnes i verktøykassa inne i arkivplan: NB! Internet Explorer støtter p.t. ikke inn...
Tue, 8 Jan, 2019 at 12:22 PM
Vise data
Når du åpner Bestandsoversikt vil den automatisk liste opp alle rader for din organisasjon. Siden det er mange kolonner i Bestandsoversikten vil venstremeny...
Tue, 8 Jan, 2019 at 12:23 PM
Legge inn data
Du kan legge til nye rader i Bestandsoversikt fra webgrensesnittet. For å legge til nye rader trykker du "+ Legg til ny rad" oppe til venstre ...
Tue, 8 Jan, 2019 at 12:24 PM
Redigere data
For å endre en rad trykker du på "Redigere" (6). Data endres på samme måte som når du opretter nye rader. Du vil ikke kunne lagre raden uten a...
Tue, 8 Jan, 2019 at 12:24 PM
Slette data
For å fjerne en rad trykker du på "Slette" (6). Du vil bli bedt om å bekrefte at du ønsker å fjerne raden.  Trykk OK for å fjerne den, eller Avbr...
Tue, 8 Jan, 2019 at 12:26 PM
Utvidet tilgang (IKA-brukere)
Brukere på IKA-nivå har utvidet tilgang til innlegging og uthenting av data for kommunene i "sin" IKA. Den viktigste funksjonen er å kunne oversty...
Tue, 8 Jan, 2019 at 12:26 PM
Mobil-applikasjonen
Bestandsoversikt finnes for både Android og iOS. Mobil-appen er ikke en fullverdig erstatning for web-applikasjonen, men er ment som en kladdebok man enkelt...
Tue, 8 Jan, 2019 at 12:27 PM
Installasjon og oppsett
Installasjon foregår på samme måte som hvilken som helst annen app på din mobil (Android eller iOS). Oppsettet er enkelt. Trykk på tannhjulet oppe til v...
Tue, 8 Jan, 2019 at 12:28 PM
Innlogging
Innloggingen benytter samme brukernavn og passord som du benytter i arkivplan.  Det er viktig at du benytter brukernavnet du har fått tildelt, da e-postadr...
Tue, 8 Jan, 2019 at 12:29 PM
Vise data
Når du har logget inn får du opp en liste over data du har lagt inn. Listen er ikke synkronisert med serveren, i den forstand at rader som andre har lagt in...
Tue, 8 Jan, 2019 at 12:30 PM