Appendix C: Roller

I den elektroniske arkivplanen vil der være følgende roller: KAI, Arkivleder, Arkivansvarlige Disse rollene beskrives i sin helhet nedenfor.

KAI
Har følgende tilgangsregler: Modul Funksjon Begresning * * * * vil si at der er ingen begrensninger. KAI er administrator i den elektroniske arkivpla...
Tue, 8 Jan, 2019 at 12:12 PM
Arkivleder
Har følgende tilganger: Modul Funksjon Begrensning User * * innhold read Subtree( Arkivplan , Filarkiv , KAI samhandlingsrom , Bildearkiv ) innhold creat...
Tue, 8 Jan, 2019 at 12:13 PM
Arkivansvarlige
Har følgende tilganger: Modul Funksjon Begrensning user selfedit * content read Subtree( Arkivplan, Filarkiv , KAI samhandlingsrom , Bildearkiv ) content...
Tue, 8 Jan, 2019 at 12:15 PM