Appendix B: Langtidsoppbevaring av arkivplaner

Langtidsoppbevaring av arkivplaner på arkivplan.no
Forutsetninger I § 2-2 i ”Forskrift om offentlege arkiv” (arkivforskriften) heter det: ”Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ei...
Tue, 8 Jan, 2019 at 12:07 PM