Appendix A: Anbefalte formater

Graphics Interchange Format(GIF)
Graphics Interchange Format(GIF) er det filformatet som oftest blir brukt på nettsider. GIF er et LZW-komprimert format som er konstruert for å minimere fil...
Tue, 8 Jan, 2019 at 11:29 AM
Joint Photographic Experts Group (JPEG)
Joint Photographic Experts Group (JPEG) er et vanlig filformat for å vise bilder på nettsider. I motsetning til GIF formatet, beholder JPEG all fargeinforma...
Tue, 8 Jan, 2019 at 11:29 AM
Portable Network Graphics (PNG)
Portable Network Graphics (PNG) format er brukt for å unngå tap av informasjon ved kompresjon av bilder og for visning avbilder på nettsider. I motsetning t...
Tue, 8 Jan, 2019 at 11:29 AM