5. Uttrekk for langtidslagring/konvertering

PDF-eksport
Funksjonen PDF-eksport brukes for å generere PDF-filer av arkivplaner som er opprettet på Arkivplan.no.  PDF-formatet gir en sikker, historisk lagring av d...
Tue, 8 Jan, 2019 at 11:25 AM
XML-eksport
En annen utrekksmulighet er XML-eksport av innhold fra arkivplan.no.  Trykk på ikonet XMLeksport i Administrator delen av arkivplan.no, og en XML-fil med i...
Tue, 8 Jan, 2019 at 11:26 AM
Periodisering
Med jevne mellomrom bør planen arkiveres, slik at man har mulighet for å se historikken i hvilke runtiner/systemer som gjaldt tidligere. Riksarkivet anbefal...
Tue, 8 Jan, 2019 at 11:27 AM