2. Oppbygging av arkivplanen

Startsiden
Startsiden for en arkivplan ser slik ut: I dette bildet, vil ”Demo” bli erstattet med kommunens eller virksomhetens navn. ”Demo” er brukt som eksem...
Mon, 7 Jan, 2019 at 10:39 AM
Søk (utføres uten pålogging)
Arkivplan.no har et innbygd søk, for søk på aktive arkivplaner (publiserte og gjerne vedtatte planer). Klikk på fanen Ressurser på hovedsiden.  For å finne...
Mon, 7 Jan, 2019 at 10:40 AM
Samhandlingsrom
Utvidet tilgang på IKA-nivå er påkrevet for å se dette menyvalget. Øverst i menyen, på venstre side, er det lenket til KAI samhandlingsrom.  Når du bruker...
Mon, 7 Jan, 2019 at 10:41 AM
Oppstart - Arkivplan
Før du kan starte arbeidet med å lage en arkivplan må følgende være gjort: Det må være opprettet et dokument for den arkivinstitusjonen som kommunen elle...
Mon, 7 Jan, 2019 at 10:48 AM
Opprett arkivplan
For å kunne opprette en arkivplan må du være pålogget med brukernavn og passord (se kap. 1.4), samt ha rettigheter til å kunne utføre denne handlingen.  En...
Mon, 7 Jan, 2019 at 10:49 AM