3. Administrere innhold

Administrasjonsområdet
Etter at du har logget deg inn på administrasjonsområdet, kommer du til en tilsvarende side (se bilde under) for din kommune eller virksomhet: Admi...
Tue, 8 Jan, 2019 at 10:30 AM
Utskrift av hele arkivplan
Øverst i høyre hjørne (se rød ring i skjermbilde over) er det en knapp for utskriftsvennlig versjon av arkivplanen. Trykk på ikonet og den utskriftsvennlige...
Tue, 8 Jan, 2019 at 10:32 AM
Mapper i arkivplanen
På venstre side i skjermbildet er det en meny som viser de to øverste nivåene (se bilde over) i dokumentstrukturen i arkivplanen. I det øverste nivået er an...
Tue, 8 Jan, 2019 at 10:33 AM
Dokumenter i arkivplanen
Når du klikker deg inn i en mappe, får du se en liste over dokumentene og mappene i mappen som vist på bildet nedenfor. Forklaring til kolonnene finner du n...
Tue, 8 Jan, 2019 at 10:34 AM
Redigering
Står du i en oversikt over mapper eller dokumenter (for eksempel forrige figur), har du en kolonne som heter ”Rediger”. For hver mappe eller dokument er det...
Tue, 8 Jan, 2019 at 10:36 AM
Knapper i redigeringsbildet
Send for publishing allows the filing plan is updated with the changes you have made. Save drafts use as a temporary storage of a text in progress. This...
Tue, 8 Jan, 2019 at 10:36 AM
Editor
Editor er en del av redigeringsområdet (se kap. 3.4) og er et verktøy for redigering av tekst.
Tue, 8 Jan, 2019 at 10:37 AM
Forklaring til knappene i editor
Valg av overskrifter Merk den teksten du ønsker å bruke som overskrift, velg så blant de forhåndsdefinerte overskriftene (heading) i denne rullegar...
Tue, 8 Jan, 2019 at 10:40 AM
Innsetting av bilder, filer, lenker og tabeller i dokumentet
Når du lager et dokument har du også mulighet til å legge inn bilder og filer i dokumentet. Til høyre i redigeringsområdet, er det et felt som heter ”Tilhøre...
Tue, 8 Jan, 2019 at 10:41 AM
Legg til bilde
Velg i editoren (se kap.3.5.2). Følgende bilde kommer opp: Relaterte bilder viser en liste over bilder osm allerede er i bruk i dokumenet/mappa ...
Tue, 8 Jan, 2019 at 10:43 AM