4. Arkivserier - Elektroniske systemer

Legg til Arkivserie
I seksjonen ”Arkivserie” kan du dokumentere alle arkivserier hos arkivskaper. Disse skal dokumenteres i forhold til de felt som er angitt nedenfor. Under ”S...
Tue, 8 Jan, 2019 at 11:07 AM
Legg til Elektronisk system
I mars 2018 kom det inn ny funksjonalitet for innlegging av nye elektroniske systemer. Denne baserer seg på en liste av maler slik at du som bruker skal sli...
Tue, 8 Jan, 2019 at 11:08 AM
Vedlegg til elektronisk system
Det finnes to typer vedlegg til elektroniske systemer. Sentralt administrerte vedlegg (f.eks. brukermanual og annen type dokumentasjon som er generell for s...
Tue, 8 Jan, 2019 at 11:09 AM
Kobling mellom Arkivserie og Elektroniske system
Når du registrerer en Arkivserie, ser et av feltene ut som følger: Da vil du komme inn i ”Bla gjennom” - funksjonen. Denne starter i mappen for elektr...
Tue, 8 Jan, 2019 at 11:10 AM