Sjekk at det ikke ligger inne ugyldige tegn i e-post feltet på den aktuelle rutinen. Det er mulig å sende varsel til flere. I så fall må e-postadresser separeres med komma, ikke semikolon eller andre tegn.