Vanligvis skyldes dette et bilde med feil format e.l. Prøv å eksportere bare enkeltdeler av planen til du finner ut hvilken del som gir feilmelding, og bytt ut bilder i det dokumentet som gir feilmeldinga.