Dersom en node er skjult av overordnet (dvs. at folderen den ligger i - eller en folder lenger nede i strukturen - er skjult) vil ikke enkeltnoden kunne gjøres synlig.