Arkivplan.no er delt i tre hovedområder:
• et kun for lesing av innhold
• et for administrasjon og redigering av innhold
• et samhandlingsrom (for eksempel utveksling av erfaringer og faglig diskusjon)


Leseområdet ligger åpen på internett, og er derfor tilgjengelig for både interne og eksterne
brukere. Leseområdet har blå logo/bakgrunn.


Administrator- og samhandlingsområdene krever at brukeren logger seg på med
brukernavn og passord. Administrator- og samhandlingsområdene har grå logo/bakgrunn.


Internettadressen til arkivplanen vil på forhånd være tildelt fra arkivinstitusjonen.
Adressen vil se slik ut http://<virksomhet>.arkivplan.no.


Arkivplanene kan også nås via http://www.arkivplan.no.


Øverste del av skjermbilde for en arkivplan vil i hovedsak se slik ut:


Skjermbilde av arkivplan frontend