Arkivplan.no er levert av selskapet Arkivplan.no AS, og er utviklet i tett samarbeid med de kommunale arkivinstitusjonene. Bakgrunnen for prosjektet Arkivplan.no er et ønske fra fagmiljøet om å utvikle en arkivplan som er lett tilgjengelig, blir brukt og som til enhver tid er oppdatert.


Følgende institusjoner har bidratt i utviklingsprosjektet:


• IKA Trøndelag
• IKA Møre og Romsdal
• IKA Hordaland
• IKA Rogaland
• Bergen Byarkiv
• Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
• Arkiv i Nordland
• IKA Kongsberg
• Aust-Agder Arkivet
• Fylkesarkivet i Oppland
• Tromsø Byarkiv
• IKA Troms
• IKA Finnmark
• IKA Vest-Agder
• Fylkearkivet i Hordaland
• IKA Østfold
• Oslo byarkiv
• Trondheim byarkiv
• Akershus fylkesarkiv