Brukere på IKA-nivå har utvidet tilgang til innlegging og uthenting av data for kommunene i "sin" IKA. Den viktigste funksjonen er å kunne overstyre hvilken kommune en rad skal registreres på. Dette gjøres ved å legge inn kommunenummeret i innstillinger på mobil-appen før du logger inn. 

NB! For at denne overstyringen skal fungere må du ha gått inn på bestandsoversikt via web fra en av IKA-kommunene på arkivplan.no minst en gang.