For å legge inn en ny rad i tabellen trykker du "+Lag ny" oppe til høyre. Du får da opp et forenklet skjema der alle feltene med unntak av Avslutta arkiv, Merknad og Bilde er obligatoriske. "Lagre"-knappen vil ikke bli aktivert før alle obligatoriske felter er utfylt.


Når du legger til bilde kan du velge om du vil ta et nytt eller bruke et eksisterende fra fotoalbumet på enheten du benytter.


Innlegging av data