Når du har logget inn får du opp en liste over data du har lagt inn. Listen er ikke synkronisert med serveren, i den forstand at rader som andre har lagt inn ikke kommer opp her. 

Det er kun rader du selv har lagt inn fra mobilversjonen som vises.


Før du legger inn noe via appen vil denne listen være tom.


Listevining av registrerte data