Innloggingen benytter samme brukernavn og passord som du benytter i arkivplan. 

Det er viktig at du benytter brukernavnet du har fått tildelt, da e-postadresse p.t. ikke fungerer som brukernavn ved innlogging i mobilversjonen. 

Brukernavnet ditt finner du ved å åpne Bestandsoversikt inne i Arkivplan (se D.1); det står listet bak fullt navn midt på toppmenyen.


Innloggingsbilde i Bestandsoversikt på mobil