Installasjon foregår på samme måte som hvilken som helst annen app på din mobil (Android eller iOS).


Oppsettet er enkelt. Trykk på tannhjulet oppe til venstre for å komme inn på siden for innstillinger.


Innstillinger


Det er to felter som kan fylles ut, og det ene (Webservice URL) kommer ferdig utfylt. Dette skal du ikke endre på med mindre du får beskjed om det. Skulle du ha gjort endringer i dette feltet eller om det skulle ha blitt blanket ut kan du nullstille det tilbake til riktig verdi ved å trykke på "Gjennopprett". Trykk deretter "Lagre".


Det andre feltet benyttes av brukere med utvidet tilgang. De som har slik tilgang kan her overstyre hvilken kommune data skal knyttes til. Vanlige brukere trenger ikke legge inn noe i dette feltet, da kommunenummer automatisk hentes fra brukerkontoen når data lagres på serveren.


NB! Dersom du har slik utvidet tilgang må du først logge deg inn i bestandsoversikt via arkivplan for at riktige rettigheter skal registreres på deg.