Brukere på IKA-nivå har utvidet tilgang til innlegging og uthenting av data for kommunene i "sin" IKA. Den viktigste funksjonen er å kunne overstyre hvilken kommune en rad skal registreres på. Dette gjøres ved å skrive inn kommunenummeret manuelt i kolonnen for kommunenumer når data legges inn via web.


For å få riktig visning av data for en kommune er det nødvendig å gå inn i bestandsoversikten far den aktuelle kommunens arkivplan slik at riktig kommunenummer benyttes ved opplisting av data. Dette gjøres ved å åpne bestandsoversikten fra http://admin.<kommunenavn>.arkivplan.no. Visningen for rader tilknyttet bruker vil likevel gå på tvers av kommuner og vise alle rader du har lagt inn.


Det kan i noen tilfeller være nødvendig å logge ut av bestandsoversikt for å nullstille hvilken kommune som benyttes i visningene. Intil automatisk utlogging fra bestnadsoversikt kommer på plass vil det være nødvendig å gjøre denne utloggingen manuelt ved hjelp av følgende prosedyre:

  1. Logg ut av arkivplan vha linken oppe til høyre
  2. Åpne http://bestandsoversikt.arkivplan.no/#/logout
  3. Ikke logg inn på innloggingsbildet som nå kommer opp
  4. Gå til .arkivplan.no">http://admin.<kommunenavn>.arkivplan.no og logg på arkivplan med ditt brukernavn*)og passord
  5. Gå til bestandsoversikt fra linken i verktøykassa


*) e-postadresse kan p.t. ikke benyttes som alias til innlogging når du skal inn i bestandsoversikt.