For å fjerne en rad trykker du på "Slette" (6). Du vil bli bedt om å bekrefte at du ønsker å fjerne raden. 

Trykk OK for å fjerne den, eller Avbryt/Cancel for å beholde den. 


NB! Der er ingen papirkurv, så om du fjerner en rad kan du ikke hente den tilbake.


Bekreft sletting