For å endre en rad trykker du på "Redigere" (6).


Data endres på samme måte som når du opretter nye rader. Du vil ikke kunne lagre raden uten at alle påkrevde felter er fylt ut.