Når du åpner Bestandsoversikt vil den automatisk liste opp alle rader for din organisasjon. Siden det er mange kolonner i Bestandsoversikten vil venstremenyen slås av for å gi plass til mer relevante data. Venstremenyen kan du manuelt slå av og på ved å trykke på "Vis/skjul meny" (1) oppe til venstre, slik at du kan navigere tilbake til arkivplanen.


I toppmenyen kan du bytte mellom å vise rader tilknyttet din organisasjon eller bare rader du selv har registrert (3). Dette kan være praktisk når du vil gjøre endringer i rader du har lagt inn via mobil-applikasjonen, da disse ikke vil være fullstendige.


Du kan laste ned bestandsoversikten i .CSV-format til bruk i f.eks. Excel ved å klikke på "Last ned" (4) oppe til høyre. Dette vil laste ned alle rader knyttet til kommunenummeret du er inne på (3). NB! Bilder kommer ikke med i eksporten.


Du kan sortere listen ved å trykke på trekanten (5) i den kolonna du ønsker å bruke som sorteringsnøkkel.


Du kan redigere eller slette rader ved å trykke på valgene "Redigere" og "Slette" helt til høyre (6).


Du kan endre antall rader pr side/bla deg fram og tilbake mellom sider (dersom det ikke er plass til alle rader på en side) ved å benytte navigeringen nederst på sida (7).


Siden tabellen inneholder mange kolonner er en del tekster klippet for å få en bedre oversikt. Disse er markerte ved at de slutter på "...". Du vil se slike klippede tekster i sin helhet dersom du holder markøren over dem.