Web-applikasjonen brukes til å se på, legge inn og endre data. Den finnes i verktøykassa inne i arkivplan:

Bestandsoversikt i verktøykassa


NB! Internet Explorer støtter p.t. ikke innlogginsmodulen i Bestandsoversikt. 

Det er derfor nødvendig å benytte en annen nettleser for å få tilgang. Anbefalte nettlesere er FireFox, Chrome eller Edge.


Utlistingen som kommer opp ser ut omtrent slik:

Bestandsoversikt anvisninger

(det vil ikke være plass til hele visningen på skjermen, så på skjermbildet over er midten klippet ut slik at knappene i høyre kolonne kommer med)