Har følgende tilganger:


Modul
Funksjon
Begrensning
user
selfedit
*
content
read
Subtree( Arkivplan, Filarkiv , KAI samhandlingsrom , Bildearkiv )
content
create
Subtree( <navn> kommune, Filarkiv, KAI samhandlingsrom, Bildearkiv )
content
edit
Subtree( <navn> kommune, Filarkiv, KAI samhandlingsrom, Bildearkiv )
editor
*
*


  • User - selfedit: Arkivansvarlig har rettigheter til å endre passord på seg selv.
  • Innhold – read: Arkivansvarlig har leserettigheter til alle arkivplaner, filarkivet, bildearkivet og KAI samhandlingsrom.
  • Innhold – create: Arkivansvarlig har opprett-rettigheter til sin kommune, filarkiv, bildearkiv og KAI samhandlingsrom.
  • Innhold - edit: Arkivansvarlig har redigeringsrettigheter til sin kommune, filarkiv, bildearkiv og KAI samhandlingsrom.
  • Editor – Alle rettigheter i editor.