Har følgende tilganger:


Modul
Funksjon
Begrensning
User
*
*
innhold
read
Subtree( Arkivplan , Filarkiv , KAI samhandlingsrom , Bildearkiv )
innhold
create
Subtree(<navn> kommune , Filarkiv , KAI samhandlingsrom, Bildearkiv )
innhold
edit
Subtree(<navn> kommune , Filarkiv , KAI samhandlingsrom, Bildearkiv )
innhold
versionread
Subtree(<navn> kommune , Filarkiv , KAI samhandlingsrom, Bildearkiv )
editor
*
*
innhold
remove
Subtree(<navn> kommune )


Arkivleder har rettigheter knyttet til sin kommune. Ovenfor vises rollen arkivleder for <navn> kommune.


  • User: Arkivleder har rettigheter til å endre passord på seg selv, og alle brukere i sin kommune.
  • Innhold – read: Arkivleder har leserettigheter til alle arkivplaner, filarkivet, bildearkivet og KAI samhandlingsrom.
  • Innhold –create: Arkivleder har opprett-rettigheter til sin kommune, filarkiv, bildearkiv og KAI samhandlingsrom.
  • Innhold - edit: Arkivleder har redigerings-rettigheter til sin kommune, filarkiv, bildearkiv og KAI samhandlingsrom.
  • Innhold – versionread: Arkivleder har ”lese versjon”-rettigheter til sin kommune, filarkiv, bildearkiv og KAI samhandlingsrom.
  • Editor – Alle rettigheter i editor.
  • Innhold – remove: Arkivleder har slett-rettigheter til sin kommune.