Har følgende tilgangsregler:


Modul
Funksjon
Begresning
*
*
*


* vil si at der er ingen begrensninger. KAI er administrator i den elektroniske arkivplanen, og har alle rettigheter.