Portable Network Graphics (PNG) format er brukt for å unngå tap av informasjon ved kompresjon av bilder og for visning avbilder på nettsider. I motsetning til GIF, støtter PNG 24-bit bilder.


Merk: Noen nettlesere støtter ikke PNG bilder.


Kilde: Dokumentasjon Photoshop 7.0.