Joint Photographic Experts Group (JPEG) er et vanlig filformat for å vise bilder på nettsider. I motsetning til GIF formatet, beholder JPEG all fargeinformasjon i et RGB-bilde tross komprimering.


Kilde: Dokumentasjon Photoshop 7.0.