Med jevne mellomrom bør planen arkiveres, slik at man har mulighet for å se historikken i hvilke runtiner/systemer som gjaldt tidligere. Riksarkivet anbefaler periodisering minst hvert annet år, og før det gjøres større oppdateringer.


Periodiseringsfunksjonen finnes på nivået over selve planen. Når du kommer inn på admin-sidene finner du dette nivået ved å gå ett nivå opp. Der vil det ligge minst en plan, samt eventuelle tidligere periodiseringer og/eller utkast til nye planer.


Nederst finner du (dersom du har tilgang til funksjonen) en meny som lar deg velge en plan samt knappen "Periodiser". For å periodisere velger du den planen som pr i dag er gjeldene og trykker "Periodiser".


Det blir da opprettet en ikke-redigerbar kopi av planen du valgte. Denne er som et fotografi av planen slik den var i øyeblikket. Det er ikke meningen at gjeldene plan skal byttes ut med periodiseringen; aktiv plan er levende og oppdateres fortløpende.