En annen utrekksmulighet er XML-eksport av innhold fra arkivplan.no. 

Trykk på ikonet XMLeksport i Administrator delen av arkivplan.no, og en XML-fil med innhold (bilder/tekst), trestruktur, brukere/roller og endringslogg åpner i et nytt vindu. 

Trykk på knappen lagre som… i din nettleser, og lagre XML-filen til din PC.


XML-eksport i menyen


MERK !!! XML–eksporten starter fra det nivået du står på i arkivplanen, og eksporter de underliggende mapper og dokumenter. Eks. står du i mappen arkivserier, eksporteres kun det som ligger under arkivserier osv.


XML-filen kan brukes til import av innhold til andre IT-systemer eller som vedlegg til ei sak i et NOARK-4 godkjent sak-/arkivsystem.


Eksempel på XML-eksport:

Eksempel på XML-eksport