Funksjonen PDF-eksport brukes for å generere PDF-filer av arkivplaner som er opprettet på Arkivplan.no. 

PDF-formatet gir en sikker, historisk lagring av dokumentene. 

Mer om bakgrunnen for denne funksjonen er å finne i Appendix B: Langtidsoppbevaring av arkivplaner på arkivplan.no. 


For å få tilgang til PDF-eksporten må du være innlogget i Adminmodulen.

PDF-eksport i menyen


For å definere PDF-eksporten klikker du på linken i menyen. (rød ring rundt)


MERK !!! PDF–eksporten starter fra det nivået du står på i arkivplanen, og eksporter de underliggende mapper og dokumenter. Eks. står du i mappen arkivserier, eksporteres kun det som ligger under arkivserier osv.


Når du trykker på ikonet PDF–eksport kommer følgende skjermbilde opp:

PDF-eksport dialog


Legg inn en eller flere e-postadresser, og PDF-filen kommer på e-post til deg i løpet av 5-10 minutter. Denne filen kan så brukers til utskrift eller til langtidslagring som vedlegg til en sak i NOARK-4 godkjent sak -/arkivsystem.