Når du registrerer en Arkivserie, ser et av feltene ut som følger:

Registrering av arkivserie


Da vil du komme inn i ”Bla gjennom” - funksjonen. Denne starter i mappen for elektroniske systemer. Gå inn i mappen, og velg de(t) elektroniske systeme(t)ne som er registrert og hører til arkivserien. 

Elektronisk system må være registrert før du kan opprette en kobling av denne typen.

Bla gjennom


Det valgte systemet vises nå i redigeringsbildet.

Visning av valgt system