Det finnes to typer vedlegg til elektroniske systemer. Sentralt administrerte vedlegg (f.eks. brukermanual og annen type dokumentasjon som er generell for systemet) og egne vedlegg (f.eks. avtale om bruksrett o.l) som administreres av den enkelte kommune.

Filvedlegg under elektronisk system

Sentralt administrerte vedlegg kan ikke endres eller fjernes av enkeltbrukere. Disse legges til, vedlikeholdes og evt. fjernes fra sentralt hold. Det ligger informasjon om dette på hjelpeknappen til høyre for vedlegget.


Egne vedlegg kan du som bruker legge til, endre og fjerne selv. Dette gjøres i admin-delen av arkivplan når du står på visningen av det aktuelle elektroniske systemet. Det fungere på samme måte som når du skal legge til innhold i en mappe.


Dersom alt er konfigurert riktig og du har tilgang til å legge til vedlegg vil du se en "Legg til vedlegg"-knapp i seksjonen for vedlegg. Trykk på denne og fyll ut navn på vedlegget (kommer i første kolonne av vedleggslista) og evt.en beskrivelse av hva fila inneholder. Husk å velge hvilken fil som skal lastes opp. Trykk på "Send til publisering" for å laste opp fila legge til vedlegget.


Vedlegget vil nå være tilgjengelig på lista, og fila kan lastes ned herifra. For å gjøre endringer i navn, beskrivelse eller bytte ut selve vedlegget kan du trykke på rediger-knappen til høyre for fila. Her kan du også fjerne vedlegget ved å trykke på søppelbøtta.