I mars 2018 kom det inn ny funksjonalitet for innlegging av nye elektroniske systemer. Denne baserer seg på en liste av maler slik at du som bruker skal slippe å legge inn all informasjon manuelt. Når du trykker på knappen for "Nytt elektronisk system" vil du få opp en dialogboks som lar deg søke etter kjente elektroniske systemer. Her kan du skrive inn navn på kjente systemer, og når navnet på systemet dukker opp klikker du på det for å late inn malen. 


Dersom du ikke får treff på det systemet du søker etter kan du begynen å skrive "blank" for å få opp en blank mal der du manuelt kan fylle ut alle feltene selv:

Dialogboks for valg av mal for elektronisk system


Samtidig som funksjonen for elektroniske systemer fra maler ble implementert ble det gjort en oppdatering av designet for elektroniske systemer. Det har nå fått sammenleggbare seksjoner der felter er samlet i logiske grupperinger (trykk på overskriften for å åpne/lukke hver feltgruppe):

Feltgrupperinger i Elektronisk system


På enkelte felter ligger det inne hjelpe-ikon du kan peke på for å få opp informasjon om hvordan du skal fylle ut feltet:

Hjelpeikon på felt for elektronisk system

Når du trykker på ”Legg til” under Systemdokumentasjon, Brukerdokumentasjon eller Metadata vil ”Bla gjennom” - funksjonen åpne seg der disse dokumentene er tilgjengelige:

Velg det dokumentet som du ønsker å legge til. Dokumentet vil da bli lagt til som vist her:

Innsatte metadata