Dersom du har flere planer kan du enkelt skifte mellom disse ved å benytte funksjonen for å sette aktiv plan. Denne ligger nederst på lista over planer.


Mulighet for å sette aktiv plan

Her velger du en av planene for lista (Periodiserte planer kan ikke brukes som aktiv plan) og trykker "Sett som startside". Denne vil da bli aktiv umiddelbart som startside.