Flytting og kopiering. SymbolerKopier

Ønsker du at et dokument eller en mappe skal ligge to eller flere plasser i arkivplanen, bruker du ”Kopier” funksjonen. 

Klikk på ikonet for kopiering:

Ikon for kopiering

ved siden av det dokumentet eller den mappen du ønsker å kopiere. 


Da får du opp følgende side:

Dialog for kopiering


Bla deg lenger opp i dokumentstrukturen ved å trykke på

Opp ett nivå


Bla deg nedover i dokumentstrukturen ved å trykke på + tegnet foran den respektive mappe. Når du har funnet den ønskede plasseringen for det kopierte dokumentet, velg mappen ved å merke av ”radioknappen” til venstre for respektiv mappe, avslutt med OK. MERK at kopier funksjonen kun tar med seg selve mappen, den tar ikke med seg dokumenter som ligger i mappen.

Dette kan løses ved først å flytte dokumentet/ene til ønsket sted for deretter å flytte mappa. Eventuelt lage ny mappe. Etterpå kan man flytte dokumentet/ene inn i mappa.Flytt

Ønsker du å flytte et dokument (eller mappe) fra en plass i arkivplanen til en annen, bruker du funksjonaliteten ”Flytt”. MERK at ved bruk av flyttfunksjonen på mapper, så tar du også med deg undermapper og dokumenter, som ligger i mappen.

Klikk på ikonet for ”Flytt:”

Flytt-ikonet


På samme måte som for kopier funksjonen, velger du ny plassering for mappen eller dokumentet. Se forklaring over her, under "Kopier".