Bruk av tabeller til å ordne tekst og bilder i dokumentet er beskrevet nedenfor:

Bilde plassert i tabell

Den samme siden i Administratorområdet ser slik ut:

Bilde i tabell i admin-interfacet


Slik setter du inn tabell: Plasser markøren i editoren, og trykk på

Tabellknappen


Følgende vindu kommer opp:

Tabelldialog


Nå kan man velge størrelse på tabellen ved å føre musepekeren i rutene for Størrelse eller skrive inn antall kolonner og rader.
Bredden på tabellen angis i forhold til siden.
Rammetykkelsen angis i pixler, man skiver inn en tall; 1 holder for å vise tabellen. Jo høyere tall jo mer skygge legges på tabellen.


For å redigere i tabellen etter at den er satt inn på siden klikker man på selve tabellen og en sti vises under redigeringsbildet:

Sti i inline editor


Klikk på ”table” for å redigere bredde og rammetykkelse.

Dialogboks rammetykkelser