Anker brukes til å sette link til tekst i samme dokument, slik at bruker kan hoppe til et punkt på sida ved å trykke på en link et annet sted, f.eks. i en innholdsfortegnelse.


Gå til punktet i dokumentet du vil sette inn et anker. Klikk på

Anker-symbol i editor


Du får opp følgende dialogboks:

Dialogboks anker


Gi ankeret et navn og trykk OK. Noter deg navnet på ankeret - du vil trenge det i neste steg.


Merk teksten du vil gjøre om til link og klikk på

Lenke-symbol


Følgende bilde kommer opp:

Oppsett av anker


Under Href velger du Anchor og skriver inn navnet du ga ankeret etter # tegnet. Husk hva du kalte det.
Skriv det gjerne ned!


Trykk OK