Hyperlink brukes til å lenke fra dokumentet til andre internettadresser eller til andre deler av egen arkivplanen. Hyperlink til andre internettadresser er forklart i figuren nedenfor:


Marker teksten du ønsker å lage link av og trykk på

Lenke-symbol


Følgende bilde kommer opp:

Hyperlink-dialog


Det anbefales å kopiere adressen til internettsiden du ønsker å linke til ved å merkeinternettadressen i adressefeltet (på internettsiden) og lime denne inn i felt nr to i Href.


Href-feltet


Ved å sette Mål-feltet til "New window (_blank)" åpnes lenken i et nytt vindu. Gjøres ikke dette vil lenken ta over gjeldende vindu når brukeren klikker på den.


Hyperlink til andre deler av arkivplanen gjøres på samme måte som i figuren ovenfor.. Alle deler av arkivplanen har en egen adresse (URL). For å lenke kopierer du inn riktig adresse i feltet Href. Husk at du må hente adressen fra Leseområdet (jf. kap. 1.3). Åpne en ny fane og hent inn siden du vil lenke til, gå til visning i front og kopier adressen på siden.