Følg samme fremgangsmåte som for bilder. 

Filen vil vises med .doc, .pdf, .xls eller .ppt ikon.


Tips:

Dersom dere planlegger å eksportere planen til PDF er det p.t. nødvendig å gjøre noen ekstra grep for at filvedleggene skal kunne lastes ned direkte fra PDF'en: