Velg

Bilde-ikon i editoren

i editoren (se kap.3.5.2). Følgende bilde kommer opp:


Fildialog


Relaterte bilder viser en liste over bilder osm allerede er i bruk i dokumenet/mappa du redigerer. Lista kan være tom.


Klikk på "Browse"/"Bla gjennom" og finn bildet du ønsker å sette inn. Gi bildet et navn (for å kunne identifisere det i bildebiblioteket seinere) og evt. en alternativ tekst. Velg så "Last opp lokal fil". La plassering stå uendret på "Automatisk".


Du vil deretter få en forhåndsvisning av bildet du har lastet opp, og du vil kunne velge størrelse på bildet:


Bildeegenskaper


Listen over forhåndsdefinerte størrelse kan variere fra illustrasjonen. Original viser bildet i den opprinnelige størrelsen. NB! Dersom fila har for høy oppløsning kan designet brytes når du lagrer sida (Bildet kan gå utenfor definert område). For å rette på dette må du enten laste opp et mindre bilde, eller velge en av de definerte størrelsene for å automatisk skalere bildet.


Trykk OK når du er ferdig.