Når du lager et dokument har du også mulighet til å legge inn bilder og filer i dokumentet. Til
høyre i redigeringsområdet, er det et felt som heter ”Tilhørende objekter”. Her
vises en liste over de bildene og filene som er lagt til i dokumentet.