Valg av overskrifter


Format dropdown


Merk den teksten du ønsker å bruke som overskrift, velg så blant de forhåndsdefinerte overskriftene (heading) i denne rullegardinen. OBS! ikke sett inn bilder i overskrift, de vil da ikke vises.


Fet skrift B, Kursiv skrift I, understreking U


, Senket skrift X2 og hevet skrift X2
Marker teksten du vil endre skriftstil på, og trykk på ønsket skriftstil.


Tekstflyt
Det finnes fire varianter av tekstflyt. Disse er (fravenstre mot høyre i menyen): Venstrejustert, sentrert, høyrejustert og sentrert med utfylling. Sistnevnte vil la teksten flyte helt ut til venstre og høyre, slik det er vanlig i f.eks. avisartikler.


Unumererte og numererte lister
Disse lager henholdsvis punktlister og numererte lister.


Innrykk og tilbakerykk
Disse lar deg gjøre innrykk i tekst og lister.


Angre

Angre-knappen


og Gjør om Angre

Gjør om angre

fjerner siste endring i teksten. For å angre mer enn siste endring, trykker du flere ganger. Dersom du har slettet flere endringer enn du
ønsket, trykker du Gjør om.


Link

Link-symbolet


, Fjern link

Fjern link-symbolet


og Anker

Anker-symbolet

Link brukes til å legge inn hyperlink på tekst og bilder. Fjern link tar bort hyperlinker. Anker brukes til å legge inn "ankerpunkt" som man kan linke til internt på sida. Dette lar brukeren "hoppe" til et punkt menger nede på sida.


Bilde

Bilde-symbolet

Bilde-symbolet lar deg legge inn et bilde i teksten. Du kan velge skalering til en del forhondsbestemte størrelser, eller du kan velge original størrelse på bildet.


Tabeller

Tabell-

Tabeller kan brukes for å få bedre orden på innholdet i dokumentet (Se kap. 3.3.3).


Fullskjermvisning

Knapp for fullskjermvisning

Symbolet åpner editoren i full skjerm for å vise mer av teksten.


Hjelp

Knapp for hjelpefunksjon

Ved å trykke på Hjelp-knappen får du opp en enkel hjelpefol for hva de ulike knappene er til.


Skru av editor

Knapp for å skru av editor

Ved å skru av editoren får du tilgang til å redigere koden direkte. Denne funksjonen anbefales bare for viderekommede. Under tekstfeltet vil du se en knapp for å slå editoren på igjen.