Editor er en del av redigeringsområdet (se kap. 3.4) og er et verktøy for redigering av tekst.


Editor med knapper