Står du i en oversikt over mapper eller dokumenter (for eksempel forrige figur), har du en kolonne som heter ”Rediger”. For hver mappe eller dokument er det et symbol som ser slik ut:

Redigeringsikon


Klikker du på dette, kan du redigere mappen eller dokumentet.

Bildet nedenfor viser et dokument i redigeringsmodus:

Dokument i redigeringsmodus

De tre nederste knappene finner du igjen i alle dokumenter og mapper når de er i redigeringsmodus.