Når du klikker deg inn i en mappe, får du se en liste over dokumentene og mappene i mappen som vist på bildet nedenfor. Forklaring til kolonnene finner du nedenfor bildet.


Valgmuligheter og innstillinger på undernoder.


Fjern/Slett gjøres ved å krysse av ”checkboksene” lengst til venstre, etterfulgt av knappen ”Fjern valgte”. Navn viser navnet på mappen eller dokumentet. Du kan opprette mapper og dokumenter på nesten alle nivå. Dette gjør det enklere å finne fram i arkivplanen.


Ved å trykke på dokumentnavnet får man opp forhåndvisning av dokumentet eller innholdet i mappen. Synlighet viser om mappen eller dokumentet er satt som Synlig eller Skjult. Ved å trykke på SKJUL eller VIS vil man henholdsvis Skjule eller Vise mappen eller dokumentet. "Endret av" viser hvilken bruker som sist gjorde endringer i mappen eller dokumentet.


Endringstidspunkt viser dato og klokkeslett for når denne mappen eller dokumentet sist er endret.


Prioritet viser hvilken rekkefølge mappene eller dokumentene er ordnet etter. Du kan sortere rekkefølgen ved å legge inn prioritet. 0 har høyest prioritet og blir plassert først, så følger 1,2,3 osv. Når du har endret prioritet, må du trykke Oppdater prioriteter.


Sortering viser 2 rullgardiner, den første som definerer hvilken variabel man ønsker å sortere etter.
(Prioritet eller endringstidspunkt er mest vanlig). Den andre rullgardinene definerer om man vil sortere økende eller minkende. Trykk Sett for å iverksette endring av valgt sortering.


De tre funksjonene lengst til høyre gir deg mulighetene til å kopiere, flytte eller redigere eksisterende dokumenter eller mapper. Mer informasjon om dette følger i de neste kapitlene.


Ønsker du å slette hele arkivplanen for din kommune/virksomhet, må du kontakte Arkivplan.no.