På venstre side i skjermbildet er det en meny som viser de to øverste nivåene (se bilde over) i dokumentstrukturen i arkivplanen. I det øverste nivået er antall kapitler (5) fast, det vil si at du ikke kan legge til eller slette kapitler her, men du kan endre kapitlenes tittel. Dette gjør du ved å klikke på kapitlet du ønsker å endre tittelen på, og deretter klikker du på ”Rediger denne mappen”. Betegnelsen ”Mappe” vil i dokumentstrukturen brukes om både kapittel og underkapittel.


Klikker du deg inn på en av mappene i menyen til venstre, vil du i høyre del av skjermbildet få opp en oversikt over mapper og dokumenter i nivået under den mappen du klikket på. Nivåene i dokumentstrukturen bygges ved å opprette mapper under mapper. Hvert nivå i dokumentstrukturen kan inneholde både mapper og dokumenter. Mapper opprettes ved å klikke ”Ny mappe”. For redigering av mapper, se kap. 3.4.