Etter at du har logget deg inn på administrasjonsområdet, kommer du til en tilsvarende side (se bilde under) for din kommune eller virksomhet:


Arbeidsområdet i Arkivplan


Administrasjonsområdet er et verktøy for administrasjon av innhold i arkivplanen. Her kan du i utgangspunktet legge til, redigere, kopiere og slette dokumenter og mapper. 

Hvilke endringer du kan gjøre er bestemt av hvilken rolle du har.  • Verktøykasse
  Verktøykassa inneholder en del nyttige funksjoner. Noen av funksjonene krever egen tilgang. Disse vil ikke vises/fungere dersom du ikke har den nødvendige tilgangen.


 • Vis/Skjul verktøy
  Denne linken lar deg vise og skjule innholde ti verktøykassa, slik at du kan bruke mer av venstre kolonne til navigering i planen.


 • Til fremsiden
  Denne knappen tar deg til fremsiden av den planen du er inne i.


 • Hjelp og brukermanual
  Dette er en snarvei til hjelpefunksjonene på arkivplan.no. Her vil du finne svar på de vanliste spørsmålene, samt en online brukermanual (den du leser nå). Du finner også informasjon om hvordan du kan kontakte support dersom du skulle ha tekniske problemer.


 • Mine utkast
  Mine utkast er ei liste over dokumenter du holder på å redigere men som ikke er publiserte enda. Disse er det bare du som kan se. Vær oppmerksom på at det kan ligge publiserte versjoner av disse dokumentene som da vil være synlige for andre. Fra denne lista kan du åpne utkastene i redigeringsmodus for å jobbe videre med dem, eller du kan slette dem.


 • XML eksport
  Denne produserer en XML-versjon av den noden du står på og eventuelle undernoder.


 • PDF eksport
  Denne lager en PDF av noden du står på og eventuelle undernoder. PDF-fila blir generert på serveren, og den vil bli sendt til deg når den er klar. Skulle du ønske at fila sendes til flere mottakere kan du legge inn flere e-postadresser separert med komma.
  Normalt vil du motta filen innen ca 15 minutter, men dersom det er stor pågang kan det ta lenger tid. Skulle det oppstå et problem med generering av fila vil du normalt motta en e-post med melding om at filen ikke kunne genereres.
  Dersom du ikke har mottatt e-posten innen rimelig tid må du sjekke om den kan ligger i spamfolderen din, evt. høre med IT-avdelingen om de har stoppet den i et grovfilter på mailserveren.