Før du kan starte arbeidet med å lage en arkivplan må følgende være gjort:

  1. Det må være opprettet et dokument for den arkivinstitusjonen som kommunen eller virksomheten tilhører. Dette gjøres av Arkivplan.no as, ved kontraktsinngåelse for bruk av Arkivplan.no.
  2. Det må være opprettet et kommunedokument for den kommunen som arkivplanen gjelder for. Å opprette et kommunedokument er en oppgave som utføres kun en gang, av den arkivinstitusjonen som kommunen eller virksomheten tilhører.
  3. Det må være opprettet en arkivplan.

Det er kun punkt 3 som blir utført av den som lager en arkivplan.